Artikel 8:72 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Na vernietiging van een besluit staat het het bestuursorgaan in beginsel (gelet op de zorgvuldigheid, de aard en ernst van de gebreken) vrij om bij het nemen van het nieuwe besluit terug te vallen op de procedure die aan het eerste besluit ten grondslag lag of om de procedure helemaal opnieuw te doorlopen (artikel 8:72 Awb) (Raad van State 31 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:526)

Na vernietiging besluit procedure nieuwe besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.