Artikel 3.6 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Nadere eisen in een bestemmingsplan mogen uitsluitend worden toegekend met het oog op incidentele gevallen, wanneer een aanvraag om vergunning daartoe aanleiding geeft, met het oog op een goede planologische inpassing van het bouwplan in het concrete geval, en deze mag niet voorzien in een regeling die wezenlijk afbreuk kan doen aan de bouwmogelijkheden waarin het bestemmingsplan bij recht voorziet (artikel 3.6 lid 1 onder d Wro) (Raad van State 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:565)

Nadere eisen bestemmingsplan incidentele gevallen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.