Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de afweging van de bij de besluitvorming betrokken belangen ex artikel 2.12 Wabo (goede ruimtelijke ordening) mag meewegen dat negatieve gevolgen van een bouwplan ook kunnen worden veroorzaakt door de fictieve realisering van een bouwplan dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld qua bouwhoogte) (Raad van State 27 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1285)

Negatieve gevolgen fictieve realisering bouwplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.