Artikel 6:6 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een niet aangetekende verzending van een besluit of een ander rechtens van belang zijnd document moet het bestuursorgaan aannemelijk maken dat het stuk is verzonden. Daarvoor is minstens vereist dat het stuk is voorzien van de juiste adressering en een verzenddatum en dat er een deugdelijke verzendadministratie is (artikel 6:6 Awb) (Raad van State 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:715)

Niet aangetekende verzending besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.