Artikel 5:37 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien niet wordt opgekomen tegen de last onder dwangsom, kan een belanghebbende in het kader van het invorderingsbesluit tot betaling van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 Awb toch nog bijzondere omstandigheden naar voren brengen (zoals het argument dat geen sprake is van een overtreder, overmacht, misbruik van bevoegdheid of het vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel) om van handhaving af te zien (Raad van State 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1616)

Niet opgekomen tegen last onder dwangsom invorderingsbesluit betaling dwangsom
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.