Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (uitgebreide procedure) kan uitsluitend worden verleend indien een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is afgegeven, tenzij dit een geval betreft waarvoor de raad heeft bepaald dat deze verklaring niet benodigd is (Raad van State 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8983)

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure verklaring van geen bedenkingen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.