Artikel 4:20b Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien een gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, is een bestuursorgaan weliswaar niet meer bevoegd om op de aanvraag te beslissen, maar maakt dat een alsnog genomen besluit niet van rechtswege nietig. Indien een alsnog genomen reëel besluit niet tijdig in rechte wordt bestreden, verkrijgt dat besluit formele rechtskracht en treedt het in de plaats van de van rechtswege verleende vergunning (artikel 4:20b Awb) (Raad van State 15 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2071)

Omgevingsvergunning van rechtswege nietig

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.