Artikel 8:69 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 8:69 lid 1 Awb (omvang geschil) bepaalt weliswaar dat een uitspraak wordt gedaan op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting, maar hierbij is het uitgangspunt dat dit alles moet blijven binnen de grenzen van het besluit dat aan de bestuursrechter is voorgelegd (Raad van State 19 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1529)

Omvang geschil besluit is uitgangspunt
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.