Artikel 4.1a Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Algemene, vaak verwachte positieve effecten van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zoals een verwachte versterking van de economische structuur, toename van de werkgelegenheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kunnen op zichzelf niet als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt waarvoor een ontheffing van de provinciale verordening ex artikel 4.1a Wro kan worden verleend (Raad van State 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2651)

Ontheffing provinciale verordening bijzondere omstandigheden
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.