Artikel 2.27 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen mag worden voorbereid door het College van B&W, als de gemeenteraad maar zelfstandig een besluit neemt over de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (artikel 2.27 Wabo) (Raad van State 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2205)

Ontwerp verklaring bedenkingen bevoegd gezag
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.