Artikel 3.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een voorgenomen weigering van een aanvraag omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, moet het bevoegd gezag ook de uitgebreide procedure volgen en dus eerst een ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning ter inzage leggen alvorens een definitief weigeringsbesluit kan worden genomen (Raad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311)

Ontwerpbesluit weigering vergunning ter inzage
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.