Artikel 2.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het overnemen van een welstandsadvies door het bevoegd gezag behoeft geen nadere toelichting, tenzij het advies naar aard en inhoud zodanige gebreken vertoont dat dit niet kan of in het geval de aanvrager of een derde een deskundig tegenadvies (contra-expertise) overlegt (artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo) (Raad van State 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3264)

Overnemen welstandsadvies behoeft geen nadere toelichting
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.