Artikel 3.8 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het enkele overschrijden van de beslistermijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan ex artikel 3.8 lid 1 Wro leidt niet automatisch tot een onrechtmatig handelen aan de zijde van de gemeente, hiervoor zijn bijkomende omstandigheden benodigd (zoals de mate van overschrijding van de termijn, de reden voor de overschrijding en de belangen van de betrokken partijen) (Raad van State 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:476)

Overschrijden beslistermijn bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.