Artikel 3.8 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het enkele overschrijden van de beslistermijn voor het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.8 lid 1 Wro betekent niet automatisch dat de gemeente in privaatrechtelijke zin onrechtmatig heeft gehandeld, hiervoor zijn bijkomende omstandigheden benodigd (zoals de mate van overschrijding van de beslistermijn, de oorzaak van de overschrijding, de belangen van de betrokken partijen) (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2057)

Overschrijden beslistermijn vaststelling bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.