Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het is op grond van artikel 3.1 Wro niet toegestaan om de uiteindelijke planologische afweging over een bij recht mogelijk te maken ontwikkeling in een bestemmingsplan na de vaststelling van dit plan plaats te laten vinden (peilmoment), zonder dat terzake een zienswijzenmogelijkheid en voor belanghebbenden daartegen de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling openstaat (Raad van State 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3813)

Peilmoment planologische afweging ontwikkeling bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.