Artikel 3.1 Wr

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een plan(deel) in niet betekende mate tot een verslechtering van de luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 5.16 lid 1 sub c Wet milieubeheer, dan hoeft bij het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro geen afzonderlijke toets aan de effecten op de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd (Raad van State 3 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4051)

Plan(deel) toets effecten op luchtkwaliteit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.