Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bestuursorgaan moet de beantwoording van de vraag of de planschade binnen het normaal maatschappelijk risico als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro valt naar behoren te motiveren. Hierbij kan in beginsel een vaste drempel worden gehanteerd, tenzij op grond van de door de benadeelde verschafte gegevens aanleiding bestaat hiervan af te wijken (Raad van State 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2071)

Planschade motiveren normaal maatschappelijk risico

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.