Artikel 6.5 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het inroepen van niet-juridische deskundige bijstand is in beginsel redelijk als de aanvrager, gezien de feiten en omstandigheden zoals die bestonden ten tijde van de inroeping, ervan mocht uitgaan dat de deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor hem gunstige beantwoording door het bestuursorgaan van een voor de beslissing op de aanvraag mogelijk relevante vraag (planschade ex artikel 6.5 Wro) (Raad van State 12 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5895)

Planschade niet-juridische deskundige
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.