Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ex artikel 6.1 lid 1 Wro (planschade) wordt het niet naleven van gebruikers van geldende wettelijke voorschriften of mogelijke uitwassen van hun gedrag niet meegenomen (Raad van State 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1251)

Planschade niet naleven wettelijke voorschriften

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.