Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling (en dus een normaal maatschappelijk risico van planschade als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro) moet worden gekeken de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en naar de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel (Raad van State 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254)

Planschade normaal maatschappelijk risico afstand

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.