Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ex artikel 6.1 lid 1 Wro (planschade) spelen uitsluitend objectief te verwachten gevolgen van het nieuwe planologische regime een rol, subjectieve elementen zoals onbestemde angst van toekomstige kopers voor gezondheidsrisico’s, spelen hierbij geen rol (Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219)

Planschade subjectieve elementen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.