Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een bestuursorgaan mag bij het nemen van een besluit op een verzoek om tegemoetkoming in planschade van het planschade-advies uitgaan mits de door haar benoemde onafhankelijke en onpartijdige deskundige op objectieve wijze verslag heeft gedaan en daarin op inzichtelijke wijze is aangegeven welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn. Een uitzondering hierop geldt als er concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren zijn gebracht (artikel 6.1 Wro) (Raad van State 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2398)

Planschade uitgaan van planschade-advies

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.