Artikel 6.5 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De kosten die de aanvrager met betrekking tot de indiening van de aanvraag om planschade heeft gemaakt komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking, omdat de aanvrager kan weten dat het bestuursorgaan gehouden is advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige en het in de hiervoor vermelde zin niet redelijk is, zonder dat advies af te wachten, een eigen adviseur in te schakelen (artikel 6.5 Wro) (Raad van State 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4690)

Planschade vergoeding kosten aanvraag
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.