Artikel 6:6 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Degene die tijdig een pro forma zienswijze (zonder inhoudelijke gronden) heeft ingediend, moet op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim zienswijze) in de gelegenheid worden gesteld om de gronden alsnog binnen twee weken in te dienen (Raad van State 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9953)

Pro forma zienswijze herstel verzuim
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.