Artikel 5:37 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de procedure tegen de invorderingsbeschikking tot betaling van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 Awb kan de strekking van de last onder dwangsom (of de last al dan niet is overtreden), de vraag of dwangsommen zijn verbeurd of de vraag of de bevoegdheid tot invordering is verjaard aan de orde worden gesteld (Raad van State 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1860)

Procedure invorderingsbeschikking last onder dwangsom strekking bevoegdheid
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.