Artikel 6:12 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Voor rechtstreeks beroep ex artikel 6:12 lid 2 Awb tegen het niet tijdig nemen van een dwangsombesluit – omdat het bestuursorgaan, na in gebreke te zijn gesteld, van rechtswege een dwangsom heeft verbeurd wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag – is een separate ingebrekestelling vereist, de eerder verstuurde ingebrekestelling voor het niet tijdig nemen van het besluit op de aanvraag is hiervoor niet voldoende (artikel 6:12 lid 3 Awb) (Raad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:273)

Rechtstreeks beroep dwangsombesluit separate ingebrekestelling
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.