Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De norm van een goede ruimtelijke ordening, voor zover deze ziet op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van een woning, beschermt onder meer het belang van bewoners bij behoud en herstel van dit woon- en leefklimaat (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 19 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1523)

Relativiteitsvereiste bewoners woon- en leefklimaat
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.