Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 3.1.2 lid 1 Bro (de mogelijkheid tot het stellen van regels in  een bestemmingsplan met betrekking tot sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap) strekt ertoe de aard van het woningaanbod te sturen en strekt niet tot bescherming van een concurrentiebelang (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 23 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6383)

Relativiteitsvereiste stellen regels bestemmingsplan sociale huurwoningen en middenhuur

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.