Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De Natuurbeschermingswet 1998 (oud, thans de Wet natuurbescherming) beschermt de belangen van omwonenden die in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied wonen en waarvan het belang van het behouden van een goed woon- en leefklimaat zodanig is verweven met de algemene belangen uit de Natuurbeschermingswet, dat niet kan worden geoordeeld dat deze belangen niet strekken tot bescherming van hun belangen (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 14 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BS8857)

Relativiteitsvereiste Wet natuurbescherming omwonenden Natura 2000-gebied
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.