Artikel 2.33 lid 2 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Voldoende bouwinspanningen (o.a. onderhandelingen met nieuwe aannemer, op de hoogte houden van bevoegd gezag van ontwikkelingen, bij bevoegd gezag aan blijven geven dat hij/zij de vergunning wil blijven gebruiken) zijn relevante omstandigheden om een intrekking van een omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo te voorkomen (Raad van State 17 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1399)

Relevante omstandigheden intrekking omgevingsvergunning
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.