Artikel 5:32 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het risico dat de kosten van een last onder bestuursdwang moeilijk kunnen worden verhaald op de overtreder mag meespelen bij de afweging om op grond van artikel 5:32 Awb eerst met een last onder dwangsom te proberen de overtreding te beëindigen, mits niet op voorhand duidelijk is dat wegens gebrek aan financiële middelen niet aan de last onder dwangsom kan worden voldaan (Raad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1259)

Risico kosten last onder bestuursdwang
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.