Artikel 6.4 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als geen planschade op grond van artikel 6.1 Wro hoeft te worden toegekend omdat deze binnen het normaal maatschappelijk risico valt, dan is geen sprake van een ten dele positieve beslissing op de aanvraag als bedoeld in artikel 6.4 lid 4 Wro en bestaat er voor het bestuursorgaan dus geen terugbetaalverplichting van het recht ex artikel 6.4 lid 3 Wro (Raad van State 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4141)

Terugbetaalverplichting recht planschade

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.