Artikel 8:69 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een zaak die wordt terugverwezen moet worden beoordeeld en worden beslist binnen de grenzen van het voorliggende geding in eerste aanleg, met inachtneming van hetgeen de hoger beroepsrechter heeft geoordeeld (omvang geschil ex artikel 8:69 Awb) (Raad van State 28 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2687)

Terugverwezen zaak moet worden beoordeeld en beslist binnen grenzen geding eerste aanleg
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.