Artikel 3.2.1 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een tijdelijk vergund bouwwerk dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het toen geldende bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder a en c Wabo) valt – na afloop van de vergunning – niet onder het bouwovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.1 Bro), ook niet als dit gebouw ten tijde van inwerkingtreding van het nieuwe plan overeenkomstig de (tijdelijke) vergunning aanwezig was (Raad van State 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2090)

Tijdelijk vergund bouwwerk bouwovergangsrecht bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.