Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als uitgangspunt geldt dat een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit – waaronder een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro – moet uitgaan van het beleid dat van toepassing is op het moment dat dat besluit wordt genomen. De gemeenteraad kan daar gemotiveerd van afwijken (Raad van State 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2591)

Vaststelling bestemmingsplan beleid
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.