Artikel 8:74 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een niet-ontvankelijkheid van het beroep wegens het geheel tegemoet komen aan de bezwaren van een belanghebbende bestaat recht op vergoeding van het griffierecht, tenzij het beroep uitsluitend en noodzakelijkerwijs is ingesteld door de handelswijze van de belanghebbende (artikel 8:74 Awb) (Hoge Raad 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO5988)

Vergoeding griffierecht bij niet-ontvankelijkheid beroep tegemoet komen bezwaren
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.