Artikel 2 lid 21 Bijlage II Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 2 lid 21 Bijlage II Bor (vergunningvrij ‘ander bouwwerk’) is een restcategorie voor bouwwerken die niet vallen onder de daarvóór in artikel 2 genoemde bouwwerken. Als een bouwwerk – bijvoorbeeld – als een zogenaamd ‘bijbehorend bouwwerk’ ex artikel 2 lid 3 Bijlage II Bor kwalificeert maar niet aan alle in dat artikellid opgenomen voorwaarden voldoet, kan dit bouwwerk niet meer vergunningvrij zijn op grond van artikel 2 lid 21 Bijlage II Bor. Dit ongeacht of het betreffende bouwwerk aan de voorwaarden van artikel 2 lid 21 Bijlage II Bor voldoet (Raad van State 30 november 2022, ECI:NL:RVS:2022:3502)

Vergunningvrij ander bouwwerk restcategorie
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.