Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een weigering van een aanvraag omgevingsvergunning wegens het ontbreken van draagvlak is niet mogelijk als geen sprake is van een harde beleidsmatige randvoorwaarde waarin is opgenomen dat de vergunning niet zou mogen worden verleend als draagvlak ontbreekt (artikel 2.12 Wabo) (Raad van State 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2923)

weigering omgevingsvergunning draagvlak

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.