Artikel 3.1 Wr

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het voldoen aan de eisen uit de Wet geluidhinder of de Wet milieubeheer betekent niet automatisch dat ook sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ex artikel 3.1 Wro (bestemmingsplan), hiervoor is een concrete afweging van alle ruimtelijk relevante belangen benodigd (Raad van State 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3542)

Wet geluidhinder aanvaardbaar woon- en leefklimaat bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.