Artikel 3:18 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als niet kan worden vastgesteld of de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is (omdat dit afhankelijk is van de vraag of het besluit wordt afgegeven of wordt geweigerd), wordt de beslistermijn geacht te zijn overschreden als het bestuursorgaan binnen 14 weken na ontvangst van de de aanvraag geen weigeringsbesluit heeft genomen of een ontwerp van het besluit ter inzage heeft gelegd (artikel 3:18 Awb) (Raad van State 3 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK8222)

14 weken na ontvangst besluit weigeringsbesluit of ontwerp besluit ter inzage
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.