Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het facultatief ambtshalve aanvullen van de feiten als bedoeld in artikel 8:69 lid 3 Awb gaat niet zo ver dat de rechter feiten aan de uitspraak ten grondslag kan leggen waarover partijen zich in de procedure niet over hebben kunnen uiten (Raad van State 25 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL1494)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.