Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een schending van artikel 3:11 Awb (ter inzage leggen van de bij het besluit behorende stukken) kan niet los worden gezien van het beschermingsbereik van de onderliggende normen waarover een belanghebbende bezwaren naar voren wil brengen (artikel 8:69a Awb) (Raad van State 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.