Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 2.1 lid 1 sub a en c en artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo zijn materiële rechtsregels, die strekken tot beschermen van het belang van een goed woon- en leefklimaat (artikel 8:69a Awb) (Raad van State 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.