Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De bestuursrechter is op grond van artikel 8:89 Awb bevoegd kennis te nemen van een verzoek tot schadevergoeding (ex artikel 8:88 Awb) tot EUR. 25.000,-, ook al is op voorhand duidelijk is dat de uiteindelijke schadevergoeding waarop de belanghebbende aanspraak zal maken hoger ligt (Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.