Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een rechter in eerste aanleg een besluit van het bestuursorgaan vernietigt, het bestuursorgaan opdraagt een nieuw besluit te nemen, het bestuursorgaan hoger beroep instelt en een verzoek om voorlopige voorziening indient om de werking van de uitspraak te schorsen totdat op het hoger beroep is beslist, dan zal dit verzoek in de regel worden afgewezen als de uitspraak van de rechter in eerste aanleg niet dwingt tot het nemen van een inhoudelijk gewijzigd besluit (artikel 8:108 Awb) (Raad van State 10 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5817)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.