Artikel 8:108 Awb

Rechtspraak

Indien hoger beroep is ingesteld, is uitsluitend de voorlopige voorzieningenrechter van de hogere beroepsinstantie bevoegd om een voorlopige voorziening te treffen (ex artikel 8:108 Awb)Centrale Raad van Beroep 23 april 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AK0119
Als een rechter in eerste aanleg een besluit van het bestuursorgaan vernietigt, het bestuursorgaan opdraagt een nieuw besluit te nemen, het bestuursorgaan hoger beroep instelt en een verzoek om voorlopige voorziening indient om de werking van de uitspraak te schorsen totdat op het hoger beroep is beslist, dan zal dit verzoek in de regel worden afgewezen als de uitspraak van de rechter in eerste aanleg niet dwingt tot het nemen van een inhoudelijk gewijzigd besluit (artikel 8:108 Awb)Raad van State 10 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5817
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.