Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien geen sprake is van uitbreiding van bebouwing en het gebruik in planologisch opzicht niet zodanig verschilt van het volgens het bestemmingsplan toegestane gebruik, dan is doorgaans geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in artikel 5 lid 6 Bijlage II Bor (Raad van State 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2651)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.