Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een activiteit als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 Wabo dan geldt de beslistermijn voor de reguliere procedure ex artikel 3.9 Wabo (artikel 2.5 lid 3 Wabo) (Raad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:412)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.