Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De mededelingsplicht van artikel 3.9 lid 1 Wabo maakt geen deel uit van de voorgeschreven wijze van bekendmaking ex artikel 6.1 Wabo jo. artikel 3:41 Awb (geen verplichting voor inwerkingtreding van de vergunning) (Raad van State 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:476)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.