Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag moet na ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning zelf tijdig bepalen welke voorbereidingsprocedure daarop van toepassing is (regulier ex artikel 3.7 Wabo of uitgebreid ex artikel 3.10 Wabo) (Raad van State 9 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1465)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.